فکر باید درست باشد تا عمل درست صورت پذیرد. فکر معیوب باید اصلاح شود تا اصلاح امور صورت پذیرد .
نکته بسیار جالب و زیبایی درزندگی و بعثت پیامبر اسلام (ص) وجود دارد .
پیامبر عزیز ما ، با پول مبعوث نشدند .  خداوند به او پول نداد تا با آن مردم را به سعادت رهنمون سازد .
خداوند به او سلاح نداد تا بازور و قدرت ، مردم را به سوی خوشبختی  هدایت نماید .
خداوند به او کتاب داد ، تا با استفاده از آن ، به اصلاح امور مردم بپردازد .
کتاب ، فرهنگ ، سخن تازه تا افکار را عوض نماید .
اصلاح امور تنها با اصلاح افکار صورت می پذیرد .
برخلاف آنچه که در مورد پیابر مهربانی می گویند ، در مورد دین عزیز  اسلام  می گویند ، که این دین خشنونت است و دین زور و این ... برخلاف همه اینها ، دیدن ما ، دین اسلام ، دین فرهنگ است . دین دیدگاه و دین بیان صالح است .
پیامبر عزیزما با سخن تازه با فرهنگ ناب ، با کتاب ، این نماد واضح فرهنگ و دانش ، به میان مردم آمد تا آنها را به سوی سعادت و خوشبختی هدایت نمایند . 
اینهایی که در گوشه و کنار دنیا ، به نام  اسلام  مروج خشونت و خون ریزی هستند ، آدم می کشند ، سر می برند و  تصویری ناصواب از اسلام ارائه می دهند ، قطعاً مسلمان  نیستند .
اینهایی که با پول نفت ، این ثروت خدادادی ، با ثروت و مال و منال ، ایجاد خون ریزی و خشنوت می کنند، فرقه های جعلی می سازند و همه کس  را جز خود تکفیر می کنند  و دنیای اسلام را متلاطم  می سازند ، اینهایی که به نام اسلام و فلسفه اسلام ، دایه رهبری دنیای اسلام را دارند وادعا دارند که خادم الحرمین هم هستند ، قطعاً بوی از مسلمانی نبردند .
 اسلام دین رحمت است . دین فرهنگ است و دین دانش . / 389