علیرضا فلاح یکشنبه 4 خرداد 1393 02:06 ق.ظ نظرات ()
خداوند برکت را با باران
برای همه یکسان
به زمین می فرستد
من دستانم را باز می کنم
چند قطره می نوشم و زیر باران می رقصم
یکی کاسه ای بر می دارد
وبعد از نوشیدن ، پیاله پُر می سازد
 فردا ، خداوند آفتاب را برای روشنی می فرستد
من از مستی رقص دیروز
در خوابم و روشنایی را نمی بینم
یکی از گرمای روز تشنه می ماند
و آن کاسه دار
از باران دیروزی
هم خود می نوشد و هم به دیگران می دهد . / 406

افراتخت ، یک صبح زیبای بارانی - 93.2.31