چین کمونیست برای ما تسبیح و مهر می سازد

دایی ما از کربلا آمده بود. رفتیم خدمتشان .به عنوان سوغات یک تسبیح به ما دادند . خواستم ببوسم و بگذارم در جیبم . منصرف…

حسرت بودن در دنیا

روی تخت کلنیک درمانی ، زیر سرم …راستی سلامتی چه نعمت بزرگی است !آدم وقتی می افتد و نمی تواند کاری بکند ، تازه می…

جهاد برای کشتن مسلمانان

داعش در عراق و سوریه ، جبهه النصره در سوریه ، طالبان در افغانستان و حالا در پاکستان ، القاعده در همه جا و اکنون…