چند می گیری توهین کنی ؟

آقا یا خانم دکتر ! این مردم ، اولا بیمارن که به شما مراجعه می…

ادامه مطلب چند می گیری توهین کنی ؟

عناد و کینه ورزی شبکه های مثلا جهانی

این راهپیمایی و تجمع عظیم اربعین حسینی است که نگاه به آن نفس گیر است…

ادامه مطلب عناد و کینه ورزی شبکه های مثلا جهانی

اولین راز ، خلقت انسان

هوالحق آسمان بار امانت نتوانست کشید                  قرعه فال به نام من دیوانه زدند . اولین…

ادامه مطلب اولین راز ، خلقت انسان