حسرت بودن در دنیا

روی تخت کلنیک درمانی ، زیر سرم …راستی سلامتی چه نعمت بزرگی است !آدم وقتی می افتد و نمی تواند کاری بکند ، تازه می…

جهاد برای کشتن مسلمانان

داعش در عراق و سوریه ، جبهه النصره در سوریه ، طالبان در افغانستان و حالا در پاکستان ، القاعده در همه جا و اکنون…